Incepand cu 01.01.2024 posibilitatea contribuabililor de a dispune de cei 3,5% din impozitul anual datorat in sensul de a-i redirectiona catre o entitate nonprofit nu mai exista.

La 15 decembrie 2023 a fost publicata OUG 115/2023 care la Capitolul II, Art. LIII (ce contine modificarile si completarile aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pct. 78 prevede:

 ”La articolul 123, alineatele (3) si (4) se abroga”.

Ce prevad aceste articole:

(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) si alin. (12) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, precum si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 72, care nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, si contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinatiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.